Informes

Slow Tourism: El binomi turisme de proximitat i industrial
Comunitats online d’aprenentatge
Els reptes de formació contínua de les empreses de la B30
El futur dels teixits intel·ligents
Innovació de producte en cosmètica
Neuromàrqueting per a comerços
Digitalització i explotació de dades al sector públic
Pàckaging per a aliments frescos
Solucions de mobilitat intel·ligent
Sensòrica al servei de la salut